Hiển thị 61–72 của 72 kết quả

 • Nhẫn cưới Kim Cương – Steadfast NC_NB100722

  53.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_NB100722
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      10
  Ni tay nam                                   25

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Twin Flame NC_T11.30-166

  54.500.000 

  Mã sản phẩm                             NC_T11.30-166
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      11
  Ni tay nam                                   18

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Lifetime NC_NB6322

  63.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_NB6322
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích Thước Viên Chủ                 nam 3.6 nữ 3.6
  Ni tay nữ                                       7
  Ni tay nam                                   14

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Pink Love NC_PT240523

  63.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_PT240523
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VH18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích Thước Viên Chủ                 nam 4.5 nữ 4.0
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   20

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn Cưới Kim Cương – Loving Couple NC_PT190823

  68.000.000 

  Mã sản phẩm                              VT_PT190823
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             Asscher
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích Thước Viên Chủ                 3.8*3.8
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   19

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Infinity Love NC_T10.05-194

  70.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_T10.05-194
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích Thước Viên Chủ                 nam 3.9 nữ 3.9
  Ni tay nữ                                       6
  Ni tay nam                                   17

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn Cưới Kim Cương – Good Virtues VT_PT040723

  75.000.000 

  Mã sản phẩm                              VT_PT040723
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             emerald
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   19

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Charming love NC_PT141222

  88.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_PT141222
  Kiểu dáng                                    couple
  Kiểu Viên Chủ                             Asscher
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích Thước Viên Chủ                 nam 3*6 nữ 3*6
  Ni tay nữ                                      11
  Ni tay nam                                   20

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Heart To Heart NC_NUK311220

  92.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_NUK311220
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                       8
  Ni tay nam                                   14

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Ernesta NC_PT1305233

  92.500.000 

  Mã sản phẩm                             NC_PT1305233
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VH18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   20

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Laverna NC_PT120523

  136.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_PT120523
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   12

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Nhẫn cưới Kim Cương – Dreamboat NC_PT1405231

  158.000.000 

  Mã sản phẩm                             NC_PT1405231
  Kiểu dáng                                    couple
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay nữ                                      12
  Ni tay nam                                   20

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng

End of content

End of content