Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Lắc Xoàn Tấm – designlaner LT_PT210923

  137.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT210923
  Kiểu dáng                                    upset
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – winding LT_PT190923

  137.800.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT190923
  Kiểu dáng                                    winding
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm ,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – rectangular shape LT_PT220923

  171.800.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT220923
  Kiểu dáng                                    shape
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – square style LT_PT1409231

  185.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT1409231
  Kiểu dáng                                    style
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           19.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm viên kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – Bangles LT_PT230923

  187.800.000 

  Mã sản phẩm                             LT_PT230923
  Kiểu dáng                                    Shake
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – Custom Desig LT_PT060822

  191.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT060822
  Kiểu dáng                                    bright
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – Both designs LT_PT270923

  212.800.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT270923
  Kiểu dáng                                    designs
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – sweet LT_PT270423

  351.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT270423
  Kiểu dáng                                    winding
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – golden light LT_PT140423

  379.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT140423
  Kiểu dáng                                    heart light
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – star Light LT_PT030523

  439.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT030523
  Kiểu dáng                                    Light
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng

End of content

End of content