Hiển thị 1–20 của 48 kết quả

 • Lắc Xoàn Tấm – heart light LT_PT240823

  57.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    heart light
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – Noble LT_PT1912221

  73.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT1912221
  Kiểu dáng                                    lucky
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.5
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – twinkling LT_PT240823

  83.500.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    twinkling
  Kiểu Viên Chủ                             Emerald
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.5*3.0
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – sweet heart LT_PT070923

  85.000.000 

  Mã sản phẩm                             LT_PT070923
  Kiểu dáng                                    heart
  Kiểu Viên Chủ                             Tim
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.4*4.8
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – diamond heart shake LT_PT230223

  86.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT230223
  Kiểu dáng                                    four petals
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           18.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – lightly LT_PT240823

  89.500.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    lightly
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – shining heart LT_PT240823

  92.300.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    shining heart
  Kiểu Viên Chủ                             Tim
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.7*4.2
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – diverse designs LT_PT110923

  99.800.000 

  Mã sản phẩm                             LT_PT110923
  Kiểu dáng                                    designs
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – Farrah LT_LK300822

  102.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_LK300822
  Kiểu dáng                                    Bangles
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – white and bright LT_PT140923

  104.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT140923
  Kiểu dáng                                    bright
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – full metallic LT_PT240823

  105.800.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    metallic
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – Loving Heart LT_301221

  106.800.000 

  Mã sản phẩm                              LT_301221
  Kiểu dáng                                    pretty
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm, nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – gently LT_PT1911221

  108.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT1911221
  Kiểu dáng                                    gently
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.5
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm – little LT_PT240823

  108.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT240823
  Kiểu dáng                                    little
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – flower petals LT_PT120523

  115.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT120523
  Kiểu dáng                                    flower petals
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   5.4
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – unique shape LT_PT050923

  121.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT050923
  Kiểu dáng                                    shape
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – flowers and leaves LT_PT220723

  124.800.000 

  Mã sản phẩm                             LT_PT220723
  Kiểu dáng                                    leaves
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   5.4
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Lắc Xoàn Tấm Kim Cương – Elfleda LT_TH080622

  128.000.000 

  Mã sản phẩm                              LT_TH080622
  Kiểu dáng                                    square
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Ni tay                                           16.7.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá bao gồm kim cương tấm, nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – Custom Design LT_PT060923

  131.000.000 

  Mã sản phẩm                             LT_PT060923
  Kiểu dáng                                    Design
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   4.5
  Ni tay                                           16.5.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng
 • Vỏ Lắc – flamboyance LT_PT200223

  131.500.000 

  Mã sản phẩm                              LT_PT200223
  Kiểu dáng                                    flamboyance
  Kiểu Viên Chủ                             Tròn
  Chất liệu                                      VT18k
  Đá tấm                                         Kim cương
  Kích thước viên chủ                   5.0
  Ni tay                                           17.cm

  *) Giá niêm yết trên đây là GIÁ THAM KHẢO  với các thông số tiêu chuẩn. Giá chưa bao gồm viên chủ kim cương,nếu có và có thể thay đổi trên thực tế tùy thuộc vào thông số cụ thể theo ni tay và yêu cầu riêng của từng khách hàng

End of content

End of content